کلاس پیوند زنی برای مددجویان کانون اصلاح وتربیت بیرجند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون اصلاح وتربیت بیرجند؛صبح امروز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ،کلاس آموزشی پیوند زنی با همکاری اداره ترویج جهاد کشاوزی بیرجند برای مددجویان کانون برگزار شد. سنجری رئیس کانون اصلاح وتربیت بیرجند دراین زمینه گفت: دراین کلاس، مددجویان با انواع پیونددرختان ،اصول و زمان پیوند زنی بصورت تئوری آشنا شدند. وی درادامه خاطرنشان شد:با هماهنگی های بعمل آمده با مسئول اشتغال وحرفه آموزی اداره کل ویگان حفاظت اداره کل، سربازان وظیفه اداره کل نیز همراه با سربازان وظیفه کانون از این کلاسهای آموزشی بهره مند خواهند شد.