دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی با حضور بیش از ۱۵ نفر از پرورش دهندگان ماهیان گرمابی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزارگردید . این کلاس آموزشی در راستای استفاده حداکثری از منابع آبی ، آشنایی با روش ها و اصول پرورش ماهیان کپور و آمور در استخرهای ذخیره آب کشاورزی برگزارشد . در پایان کلاس بین بهره برداران بچه ماهی توزیع گردید .