به همت اداره ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،در روز شنبه مورخه 29/07/1402 گردهمایی آموزشی صندوق های خرد زنان روستایی با حضور مدیر جهاد کشاورزی ، نمایندگان صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان و جمعی از تسهیلگران زن روستایی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید. علی اکبر بردبار با تاکید برنقش آفرینی زنان روستایی در اشتغال خانواده های روستایی از تلاش های صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان تقدیر نمود. در ادامه برنامه آقای رضا بهرامی از اساتید حوزه مشاوره خانواده در خصوص سبک زندگی سالم در جامعه زنان روستایی مطالبی را عنوان کرد. در پایان در خصوص مشکلات حوزه زنان روستایی و صندوق های خرد و ارائه راهکار ها ، بحث و تبادل نظر گردید.