به همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران با همکاری صندوق حمایت از توسعه فعالیت های بخش کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی سرایان در روزدوشنبه 1402/07/24 با تدریس دکترسالاریان از پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه و مهندس شرکت کشاورز و زعفرانکار نمونه شهرستان تربت حیدریه در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور کارشناسان و بهره برداران زعفران شهرستان برگزار شد در خصوص اصول تغذیه مزارع زعفران ، اصول صحیح کاشت زعفران بحث و تبادل نظر و آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص زعفران ارائه گردید.