جلسه کمیته فنی شناسایی، انتخاب  و معرفی نمونه های بخش کشاورزی در تاریخ 1 تیرماه 1402 با حضور اعضاء کمیته فنی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه مدیرجهادکشاورزی ضمن تقدیر از اداره ترویج و اعضا کمیته در کسب جام قهرمانی و بالاترین تعداد نمونه ها در استان، خواستارهمکاری وهم دلی در جهت شناسایی ومعرفی نمونه های بخش کشاورزی شهرستان به استان و کشور شدند.