دوره آموزشی ترویجی با عنوان آشنایی با بیماری بروسلوز در انسان و دام به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: در انسان و دام و راه های پیشگیری از آن در محل مرکز جهاد کشاورزی مود با حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی وکارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بهره برداران و دامداران بخش مود برگزار شد. در این دوره آموزشی در خصوص بیماری بروسلوز و تاثیرات آن در دو بعد اقتصادی و بهداشتی ، علائم قابل مشاهده در انسان و دام و را های پیشگیری و تشخیص و درمان آن نکات تخصصی توسط اکبری کارشناس شبکه دامپزشکی سربیشه ارائه گردید. جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید