برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ویژه باغداران محترم با موضوع «مبارزه تلفیقی آفت پسیل پسته و سایر آفات مهم» با حضور جناب آقای دکتر بصیرت از محققین پژوهشکده پسته ایران و جمعی از باغداران و کارشناسان شهرستان طبس تاریخ:۱۴۰۲/۳/۳۱ مکان:سالن پیام جهاد کشاورزی طبس