برگزاری نشست علمی-تخصصی "آخرین یافته ها در خصوص راهکارهای کنترل دانه سفیدی انار" به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، روز سه شنبه مورخ 1402/7/25 نشست علمی- تخصصی "آخرین یافته ها در خصوص عوامل مسبب و راهکارهای مدیریتی دانه سفیدی انار" با حضور محققین ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و 18 نفر از انار کاران پیشرو برگزار گردید در این جلسه ، به طور مفصل به بررسی عوامل دخیل در ایجاد دانه سفیدی انار و راهکارهای پیشنهادی جهت حل این عارضه پرداخته و در پایان کشاورزان و محققین یافته ها و تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک گذاشتند.