جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات صندوق های خرد زنان روستایی در شهرستان قائنات با حضور مدیرعاملان این صندوق ها در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان روز دوشنبه مورخ 21آذرماه 1401  قائنات برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای مهندس صایبی در خصوص نحوه تشکیل صندوق ها و مشکلات آنها سخنانی فرمودند و سپس آقایان مهندس بهروان و مهندس مرتضوی با بررسی مشکلات هر کدام از صندوق ها و اخذ اطلاعات هر صندوق تصمیم گرفته شد که تسهیلاتی را که می‌تواند راهگشای مسائل مالی صندوق ها باشد پیگیری و همچنین برنامه های آموزشی در خصوص مشاغل مختلف و بازدید های آموزشی ترویجی از صندوقهای موفق و همچنین ایجاد نمایشگاه ها برای عرضه تولیدات و محصولات اعضای صندوق ها و پیگیری غرفه برای به نمایش گذاشتن تولیدات صندوق ها از جمله مواردی بود که احصا شد و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت